Правила и условия

Добре дошли в Георги Маринов Онлайн Личен Треньор!

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Георги Маринов, намиращ се на адрес https://georgimarinov.com.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате Георги Маринов Онлайн Личен Треньор, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Бисквитки:

Уебсайтът използва "бисквитки", за да ви помогне да персонализирате онлайн преживяването си. С достъпа си до Георги Маринов Онлайн Личен Треньор сте се съгласили да използвате необходимите бисквитки.

Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървъра на уеб страницата. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките са уникално присвоени към Вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който Ви е издал бисквитката.

Възможно е да използваме "бисквитки" за събиране, съхраняване и проследяване на информация за статистически или маркетингови цели, за да управляваме нашия уебсайт. Имате възможност да приемате или отказвате незадължителни Бисквитки. Съществуват някои задължителни Бисквитки, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Тези Бисквитки не се нуждаят от вашето съгласие, тъй като те винаги работят. Моля, имайте предвид, че приемайки задължителните Бисквитки, Вие приемате и Бисквитките на трети страни, които може да се използват чрез услуги, предоставяни от трети страни, ако използвате такива услуги на нашия уебсайт, например прозорец за показване на видео, предоставен от трети страни и интегриран в нашия уебсайт.

Лиценз:

Освен ако не е посочено друго, Георги Маринов и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на Георги Маринов Онлайн Личен Треньор. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Георги Маринов Онлайн Личен Треньор за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Вие не трябва да:

да копирате или препубликувате материали от Георги Маринов Онлайн Личен Треньор

Да продавате, отдавате под наем или да предоставяте сублицензии за материали от Георги Маринов Онлайн Личен Треньор

Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от Георги Маринов Онлайн Личен Треньор

Преразпространявайте съдържание от Георги Маринов Онлайн Личен Треньор

Настоящото споразумение започва да се прилага от датата на настоящия документ.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Георги Маринов не филтрира, не редактира, не публикува и не преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Георги Маринов, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. В степента, позволена от приложимите закони, Георги Маринов не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

Георги Маринов си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат никакви клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които са намеса в личния живот.

Коментарите няма да се използват за привличане или насърчаване на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Георги Маринов неизключителен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и да разрешава на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши Коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето Съдържание:

Следните организации могат да поставят връзки към нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

търсачки;

новинарски организации;

Разпространители на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и

Акредитирани предприятия в цялата система, с изключение на организациите с нестопанска цел за набиране на клиенти, благотворителните търговски центрове и групите за набиране на средства за благотворителност, които не могат да поставят хипервръзки към нашия Уебсайт.

Георги Маринов си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат никакви клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които са намеса в личния живот.

Коментарите няма да се използват за привличане или насърчаване на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Георги Маринов неизключителен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и да разрешава на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши Коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето Съдържание:

Следните организации могат да поставят връзки към нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

търсачки;

новинарски организации;

уебсайтове за здраве, хранене и фитнес

Разпространители на онлайн справочници могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и

Акредитирани в рамките на цялата система предприятия, с изключение на организации с нестопанска цел за набиране на клиенти, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които не могат да поставят хипервръзки към нашия Уебсайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на Уебсайта, стига връзката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзки от следните видове организации:

Общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;

сайтове на общността Dot.com;

Асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

разпространители на онлайн указатели;

интернет портали;

Счетоводни, правни и консултантски фирми; и

образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобряваме заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма негативни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Георги Маринов; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига препратката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване с нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл на адрес Georги Маринов. Моля, включете Вашето име, името на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия Уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да поставят хипервръзки към нашия Уебсайт, както следва:

чрез използване на нашето корпоративно име; или

чрез използване на единния локатор на ресурсите, към който се препраща; или

Като използвате всяко друго описание на нашия Уебсайт, към който се препраща, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращащата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на Георги Маринов или други произведения на изкуството за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

Отговорност за съдържанието:

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се появява на Вашия Уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които са повдигнати на Вашия Уебсайт. На никой Уебсайт не трябва да се появяват връзки, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или пропагандират нарушаването или друго нарушаване на права на трети страни.

Запазване на права:

Запазваме си правото да поискаме от Вас да премахнете всички връзки или някоя конкретна връзка към нашия Уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия Уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме настоящите общи условия и своята политика за свързване по всяко време. С постоянното свързване към нашия Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:

Ако откриете на нашия Уебсайт връзка, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да Ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна. Не гарантираме нейната пълнота или точност, нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност:

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;

ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;

ограничава нашите или вашите отговорности по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

Изключва която и да е от нашите или вашите отговорности, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане и от нарушение на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

(Комисия за защита на данните

Адрес. 1. "Проф. 2,

Телефон: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес. София, площад "Славейков" № 4А, етажи 3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уебсайт: www.kzp.bg